Allah sedang menguji hamba hambanya .

dari Dia kita datang . kepada Dia juga kita kembali